تبلیغات
فیزیوتراپی یا درمان توسط عوامل فیزیکی - تمرینات هیدروتراپی
 

تمرینات هیدروتراپی

نوشته شده توسط :گودرز م
یکشنبه 24 آبان 1388-01:10 ق.ظ

در این بخش چند تمرین برای کاهش درد و تقویت ماهیچه ها در آب برای اطلاع دوستان میذارم که معمولا این حرکات در استخرهای عادی قابل اجراست. امیدوارم استفاده لازم را ببرید.

 

برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب توجه فرمائید :

هید روتراپی:  قبل از این گفته می شد که هرگونه معالجه و مداوا به كمك آب را می توان هیدروتراپی دانست.

ولی امروزه اعتقاد بر این است:  هیدروتراپی اغلب به شیوه ای از معالجه گفته می شود كه در آن اجرای حركات و نرمشهای خاص در آب مورد نظر باشد. اساس این نوع معالجه سبك شدن بدن هنگام غوطه وری در آب است و به همین دلیل است كه بیمار قادر است با صرف نیروی كمتر عضلات و اندامهای خود را به حركت در آورد و همچنین  چون فشار بدن روی مفاصل كاهش می یابد در اجرای حركات نیز درد كمتری احساس می شود. علاوه بر اینكه آب با خاصیت نشاط انگیزی و فرح بخشی كه دارد ، شوق لازم برای تمرین تكرار و اجرای حركات را ایجاد می کند.

 هیدروتراپی 2 نوع است:

1- هیدروتراپی عمومی 2-  هیدروتراپی عضوی

در هیدروتراپی عمومی : به طور معمول تمام بدن ( به جز سر و گردن ) بیمار در آب قرار می گیرد.

در هیدروتراپی عضوی: فقط همان عضوی كه دچار ضایعه شده است در آب قرار می گیرد.

در هیدروتراپی ، یك قسمت یا تمام بدن (بستگی به مورد دارد) به دفعات گرم و سرد می شود با این كار گردش خون در عروق تسهیل می گردد. هیدروتراپی به روشهای مختلفی اجرا می شود. درهیدروتراپی به كمك دوش از سوراخهای ریز آن آب با فشار به اعضاء و اندامها برخورد می کند و باعث تحریك اعصاب ، حركات عضلات و تسهیل جریان خون در عروق می شود و در جکوزی با قرار دادن عضو در مقابل فشار آب میتوان ضمن ایجاد موارد فوق به کاهش درد عضو و رفع خستگی ناشی از فشار تمرینات ورزشی بهره برد.

چندین تمرین برای دردهای مفصلی و عضلانی دراستخر :

تمرین (1)

 

 

این حركت در محل كم عمق استخر در جایی كه آب تا ناحیه سینه قرار دارد،انجام شود. حركات با تكیه دادن بدن به دیوار استخر آغاز می شود و همزمان با راه رفتن موزون در آب دستها حول محور شانه از عقب به حركت در می آید که ضمن افزایش جریان خون بدن را برای سایر تمرینات آماده می سازد.

تمرین (2)


شخص در حالی كه یك پای خود را ثابت نگه می دارد ، پای دیگر را به اندازه نیم متر به جلو می برد و سپس به حالت اول خود باز می گرداند و  با پای دیگر حرکت را ادامه می دهد. این حرکت ضمن تقویت ماهیچه جلو ران (همسترینگ) باعث از بین رفتن تدریجی محدودیت مفاصل لگن خواهد شد.

تمرین (3)شخص در حالی كه یك پای خود را ثابت نگه می دارد، پای دیگر را به اندازه نیم متر به عقب می برد و سپس به حالت اول خود باز می گرداندو این حرکت را با پای دیگر ادامه میدهد. این حرکت باعث تقویت عضلات پشت ران گردیده و درد و محدودیت را در این مفصل تدریجا از بین خواهد برد. 

تمرین (4) شخص در حالت ایستاده دو دست را بر دیوار استخر تكیه داده ، سپس یك پا را از عقب به اندازه یك زاویه 90 درجه بالا می آورد. در این حالت پا بعد ازطی یک نیم دایره به حالت اول برمی گردد. این حرکت باعث کشش در تاندونهاو ماهیچه اندام تحتانی بخصوص ران و ساق گردیده و درد و محدودیت را در مفاصل لگن و تا حدودی کمر از بین خواهد برد.

تمرین (5)شخص با حالت ایستاده دو دست را بر دیواره استخر تكیه داده سپس یك پا را از ناحیه زانو خم كرده و به طرف بالا می آورد و سپس در همان حال آن را صاف می كند و به جای اول خود باز می گرداند و همین عمل را با پای دیگر نیز تکرار میکند. این حرکت باعث کاهش درد و محدودیت در مفصل زانو و تقویت عضلات همسترینگ خواهد شد.

تمرین (6)شخص در محل كم عمق استخر قرار می گیرد و در حالی كه یك پا ثابت می ماند پای دیگر از زانو خم شده و بعد از تشكیل یك زاویه قائمه مجددا" راست شود و به جای اول خود بازمی گردد و همین عمل در مورد پای دیگر نیز انجام می شود که باعث تقویت ماهیچه های پشتی ران گردیده و بدون ایجاد فشار در مفصل زانو ماهیچه ساق را نیز تقویت خواهد کرد.


تمرین(7)شخص در محل كم عمق استخر یك دست را بر دیوار استخر تكیه داده و دست دیگر را در امتداد آن معلق روی آب قرار می دهد و حركت پا به گونه ای است كه یك پا ثابت می ماند و پای دیگر بدون خم شدن زانو در جهت طرفین بدن باز و بسته می شود.این حركت برای پای دیگر نیز در جهت مخالف باید انجام  شود. این حرکت ضمن افزایش گردش خون در هر دو دست باعث کاهش تدریجی محدودیت لگن و افزایش قدرت در عضلات شانه ، بازو و سایر عضلات ریز در اندام فوقانی و عضلات کناری لگن خواهد شد.

تمرین (8)شخص در حالی كه با دستهای باز لبه استخر را در اختیار دارد ، خود را به دیواراستخر می چسباند و یك پای خود را از زانو به طرف بالا خم می كند و سپس در حالی كه پا را رفته رفته باز می نماید ، با پیمودن یك نیم دایره به سمت داخل دوباره به حالت اولیه خود باز می گرداند .این حركت به همین شكل برای پای دیگر نیز انجام می شود که بدون ایجاد فشار در ناحیه کمر باعث کشیدگی عضلات داخلی پا و رفع محدودیت و درد خواهد شد.

تمرین (9)شخص از پشت به دیوار استخر می چسبد و با دستهای باز لبه استخر را می گیرد. سپس زانو را در حالت بالا كشیدن به سمت داخل بدن خم می كند، آنگاه با یك چرخش دایره وار به سمت خارج آن را به حالت اول خود باز می گرداند همین كار را برای پای دیگر نیز انجام می شود که موجب تقویت عضلات داخلی ران و کشش عضلات خارجی ران خواهد شد.

تمرین (10)شخص در حالتی كه دو دست را به دیواره استخر تكیه می دهد، یك پا را ثابت نگه داشته و پای دیگر را به اندازه ای از جلو به بالا خم می كند كه با تنه خود یك زاویه 90 درجه درست كند.آنگاه در حالیكه پا را در جهت طرفین بدن به چرخش در آورد به حال اول خود باز  می گرداند و با پای دیگر همین كار را انجام می دهد.این حرکت باعث از بین رفتن محدودیت در ناحیه لگن خواهد شد.

تمرین (11)در این حركت شخص دستها خود را به صورت باز به لبه استخر می گیرد و یك پای خود را ثابت روی زمین نگه می دارد، آنگاه پای دیگر را بدون خم شدن زانو به دور پای ثابت به چپ و راست به حركت در می آورد که باعث کشش کلی در مفصل لگن و تقویت عضلات کمری خواهد شد.

تمرین (12)شخص در كنار دیواراستخرمی ایستد و دستهای خود را به لبه استخر می گیرد ، سپس زانو را به بالا خم می كند و یك بار از سمت راست و بار دیگراز سمت چپ به حالت اول باز می گرداند.این كار باید در دفعات پی در پی وبه كرات انجام گیرد که موجب تقویت عضلات شکمی ، پهلو و کمری و حتی عضلات سرشانه و زیر بغل خواهد شد.

تمرین (13) شخص از پشت به دیواره استخر با دو دست باز بر روی آبریز استخر تكیه داده و هر دو پا را از زانو خم كرده و به سمت بالا می آورد و به جای خود باز می گرداند در این حالت باسن و پشت شخص باید با بدنه استخر تماس داشته باشد که ضمن اصلاح تدریجی قوس کمر عضلات شکم را نیز تقویت خواهد کرد. این تمرین در افراد با دردهای شدید کمری و بعد از اعمال جراحی کمر توصیه نمی شود

تمرین (14)شخص در نقطه ای از استخر قرار می گیرد كه آب تا زیر سینه او باشد وسپس دو دست را بالا برده در حالی كه بدن ثابت است ، دستها را حول محور شانه از عقب به جلو به چرخش در می آورد و این كار به همین ترتیب ادامه می یابد که باعث تقویت عضلات ساعد و اصلاح انحنای کتف (قوز)  خواهد شد.

تمرین (15)در حالی كه شخص با هر2 دست بدنه استخر را در اختیار دارد ، زانوهای خود را خم كرده و پنجه دو پا را بالا می آورد و روی دیوار استخر قرار می دهد ، سپس در حالی كه دستها ثابت می ماند زانو ها را به دفعات خم و راست می كند که باعث اصلاح تدریجی گودی کمر گردیده و ضمن کشش تاندونهای اندام تحتانی بخصوص تاندون آشیل خواهد شد. این تمرین در افراد با دردهای شدید کمری و بعد از اعمال جراحی کمر توصیه نمی شود

تمرین (16) در این حركت شخص بوسیله 2 حلقه نجات خود را روی آب شنا ور نگه می دارد ، سپس زانوهای خود را به بالا خم كرده و به چپ و راست به چرخش در می آورد که ضمن ایجاد کشیدگی در مفصل شانه و کپسول          باعث ایجاد کشیدگی در عضلات کمری و رفع تدریجی محدودیت مفصل لگن خواهد شد.

نظرات() 


mon profile
جمعه 22 شهریور 1398 11:56 ق.ظ
Howdy! I could have sworn I've visited this site before but after browsing through
some of the articles I realized it's new to me.

Anyways, I'm certainly pleased I found it and I'll be
book-marking it and checking back regularly!
Safello bitcoin swish
یکشنبه 17 شهریور 1398 03:49 ب.ظ
Hey there! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd
ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
My blog discusses a lot of the same subjects as
yours and I feel we could greatly benefit from each other.
If you are interested feel free to send me an e-mail.

I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!
my website
سه شنبه 5 شهریور 1398 04:32 ب.ظ
I do accept as true with all the ideas you have presented
to your post. They are very convincing and can definitely
work. Nonetheless, the posts are very brief for beginners.

Could you please prolong them a little from next time? Thanks for
the post.
נערות ליווי במרכז
سه شنبه 22 مرداد 1398 03:06 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
They're handsome. Brown hair slicked back, glasses
for his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He could be
nice, with incredible arms plus a chest that is different
within this sweater. We're standing right in front of each other preaching about how
we live, what we would like into the future, what we're trying to find on another
person. He starts telling me that he has been rejected
loads of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles
at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for good
reason right. But let me know, would you reject me, can you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you right now?' he explained as I buy more detailed him and kiss him.

‘The next time don't ask, just do it.' I reply.

‘I enjoy the method that you think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my calcaneus in his leg, massaging it slowly. ‘So what can you like ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone that knows what we want. Somebody who won't say yes just because I said yes. Someone who's not scared when attemping interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when trying new stuff, especially with regards to making new things in bed ', I intimate ‘And I like girls who are direct, who cut over the chase, like you recently did. To become
honest, which is a huge turn on.
נערות ליווי בתל אביב
دوشنبه 21 مرداد 1398 09:12 ب.ظ
Sexy2call Quick search and have up to date results Discover a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation.
Interested in escort girls? Discrete apartments? Generate a quick
search by region of Israel.
דירות דיסקרטיות
جمعه 18 مرداد 1398 11:15 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino. They're handsome.
Brown hair slicked back, glasses that suited his face,
hazel eyes and the prettiest lips I've seen.
He's nice, with incredible arms including a chest that shines during this
sweater. We're standing ahead of one another dealing with us, what we wish for the future,
what we're in search of on another person. He starts telling me that he's got been rejected a lot of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject
you ', I have faith that He smiles at me, biting
his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for reasons
right. But analyze, you wouldn't reject me,
would you Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you right now?' he was quoted saying as I receive more detailed him and kiss him.

‘Next time don't ask, just do it.' I reply.

‘I'm keen on the way you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my rearfoot in his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you enjoy in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone discussion what they have to want. A person that won't say yes simply because I said yes. Someone who's unafraid when you attempt a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid of attempting a new challenge, especially on the subject of making a new challenge in the bedroom ', I intimate ‘And I love ladies who are direct, who cut in the chase, like you merely did. To get
honest, this is a huge turn on.
agrandar pene
چهارشنبه 16 مرداد 1398 09:23 ق.ظ
Excellent web site you have here.. It's hard to find good
quality writing like yours nowadays. I truly appreciate people like you!
Take care!!
лампиони
پنجشنبه 10 مرداد 1398 11:28 ب.ظ
I think that everything said made a ton of sense.
But, what about this? suppose you added a little information? I mean, I don't want to tell you how
to run your website, but what if you added a title to possibly grabb a person's attention? I mean فیزیوتراپی یا
درمان توسط عوامل فیزیکی - تمرینات هیدروتراپی is kinda plain. You
might peek at Yahoo's front page aand note how they create post titles to grab viewers
to click. You might addd a related video or a pic or two to get people
excited about everything've written. Just
my opinion, it could make your website a little livelier.
נערת ליווי
چهارشنبه 9 مرداد 1398 11:06 ب.ظ
"We should build to an alternative crescendo, cheri," he said.

"And we may have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were packed with lust, and
the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended
effect. I'd been feeling a stronger arousal now as I felt
his cock slide between my sensitive lips. I felt the pinnacle of his cock push
agonizingly at the doorway of my pussy, and I want
to him to thrust into me hard. Instead he pulled back and slid his hardness back nearly my clit.


I'm aching to own him inside, and I can tell that his must push
that wonderful hard cock inside me was growing. His moans grew to complement mine, and I knew the sense of my
wet pussy lips for the head of his cock was getting an excessive amount of for
of us.

"Enable the finale begin," he explained, and that he slid the end of
his cock inside me.

The two of us gasped as he held his cock there for just a moment.
I contracted my pussy to pull him further inside, and that he threw his return at the sensation. Inch by
excruciating inch he pushed his cock inside me, every time I squeezed my pussy around
him. His cock felt wonderful mainly because it filled me,
but I need to everything inside me. I rolled aside and rested my leg
against his shoulder, and he plunged his cock all the way up in.
חדרים לפי שעה בראשון
دوشنبه 7 مرداد 1398 02:20 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find during first
minutes a villa to book by city, a range of
Sexy2Call
شنبه 5 مرداد 1398 10:14 ب.ظ
Sexy2call Quick search and have the most up-to-date results Find a
massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Trying to find escort girls?
Discrete apartments? Generate a quick search by region
Sexy2Call
جمعه 4 مرداد 1398 06:26 ق.ظ
Sexy2call Quick search and obtain the most up-to-date results Look for a massage escort girl,
discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. In search of escort girls?
Discrete apartments? Generate a quick search by region
konta firmowe
یکشنبه 23 تیر 1398 02:35 ب.ظ
My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on various websites for about a year and am worried about switching to another platform.
I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my
wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!
וילות להשכרה באילת
پنجشنبه 20 تیر 1398 10:49 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find in minutes a villa
for rent by city, a number of rooms lofts and villas.

Be astounded by photographs and information that they have to present you.
The website is a center for everybody the ads in the field,
bachelorette party? Like a buddy who leaves Israel?
Regardless of the reason why you should rent a villa for a
potential event or maybe a gaggle recreation appropriate for any age.
The site is also the centre of rooms because of the hour,
which is definitely another subject, for lovers
who are searhing for an expensive room equipped for discreet entertainment by using a
spouse or lover. Regardless of you are searching for, the 0LOFT website is
really a find you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel,
North South and Gush Dan.
נערת ליווי ברמת גן
پنجشنبه 20 تیر 1398 06:25 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses for
his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. They're well developed,
with incredible arms along with a chest that stands out
during this sweater. We're standing in the front of one another talking about our
everyday life, what we would like in the future, what we're
looking for on another person. He starts telling me that bigger been rejected many times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe
that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for reasons right.
But let me know, you would not reject me, can you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you at the moment?' he explained as I purchase more detailed him and kiss him.

‘The very next time don't ask, simply do it.' I reply.

‘I'm keen on how you will think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my hindfoot as part of his leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do that suits you in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone you never know what you want. A person who won't say yes even if I said yes. Someone who's not scared when you attempt something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid of trying interesting things, especially in terms of making new things in the bedroom ', I intimate ‘And I adore girls that are direct, who cut through the chase, like you may did. Being
honest, that is a huge turn on.
sexy2call
پنجشنبه 20 تیر 1398 04:53 ق.ظ
The ads are governed by all the binding laws in the State of Israel.
Sexy2Call
یکشنبه 16 تیر 1398 02:31 ق.ظ
Sexy2call Quick search and find the newest results Discover a massage escort girl, discrete
apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?
Discrete apartments? Generate a quick search by
region
clit
جمعه 14 تیر 1398 07:06 ق.ظ
What's up it's me, I am also visiting this web
page on a regular basis, this wweb page is actually fastidiouus and the users
are trruly sharing nice thoughts.
sexy2call
چهارشنبه 12 تیر 1398 05:54 ب.ظ
The ads are at the mercy of all the binding laws on the State of Israel.
שירותי ליווי חיפה
یکشنبه 9 تیر 1398 10:55 ب.ظ
Sexy2call Quick search and find the latest results
Find a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. In search of escort girls?
Discrete apartments? Come up with a quick search
by region, the most important portal in Israel for
discreet apartments and escort girls, a range of youth ads that
will give you service and guidance you did not know, research by city and
find you the dream girl for the following
indulgence, business meeting? Ads do not include and
or provide and or encourage and or imply the provision of sexual services.
The ads are susceptible to all the binding laws with the State of Israel.
נערות ליווי בתל אביב
چهارشنبه 5 تیر 1398 08:04 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's creating a cappuccino. They are handsome.
Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes and the most amazing lips
I've seen. They are quality, with incredible arms along with a chest that is unique for this sweater.
We're standing in-front of one another preaching about us,
what you want into the future, what we're looking for on another person. He starts saying that he has been rejected a lot
of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I have faith that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for an excuse right.
But inform me, utilize reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you at this time?' he was quoted saying as I purchase far better him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, just do it.' I reply.

‘I'm keen on how we think.' , he said.

For now, I start scrubbing my hindfoot in her leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you wish in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone that knows what we want. Someone who won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid when you attempt something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt a new challenge, especially in relation to making something mroe challenging in the bedroom ', I intimate ‘And I like women that are direct, who cut from the chase, like you only did. To become
honest, this is a huge turn on.'
sexy4escort
دوشنبه 3 تیر 1398 02:41 ق.ظ
"We should build to an alternative crescendo, cheri," he said.
"And we should have an ending that might be as none before."

His smile was decadent, his eyes were full of lust, plus the soft
skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.

I was feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the actual top of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and I want to him to thrust into me hard.
Instead he pulled back and slid his hardness back
about my clit.

I had been aching to possess him inside, and I could tell that his must push
that wonderful hard cock inside me was growing. His moans
grew to suit mine, and I knew the sense of my wet pussy lips on the head of his cock
was getting an excessive amount of for both of us.

"Enable the finale begin," he explained, and hubby slid the top of
his cock inside me.

Both of us gasped because held his cock there
for a moment. I contracted my pussy to pull him further inside, and that he threw his head back within the sensation. Inch by excruciating
inch he pushed his cock inside me, and each and every time I squeezed my
pussy around him. His cock felt wonderful mainly
because it filled me, but Needed everything inside
me. I rolled aside and rested my leg against his shoulder,
and he plunged his cock completely in.
http://brustasroe.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:30 ب.ظ

Kudos. Ample stuff.

cialis 05 cialis canadian drugs cialis online buying cialis on internet we choice cialis pfizer india cialis e hiv cialis 20 mg cost preis cialis 20mg schweiz canadian discount cialis cialis lowest price
Cialis prices
یکشنبه 2 تیر 1398 05:20 ق.ظ

You said it perfectly.!
sialis acquistare cialis internet cialis 5 mg scheda tecnica cialis ahumada look here cialis order on line 5 mg cialis pharmacie en ligne 200 cialis coupon generico cialis mexico generic cialis soft gels opinioni cialis generico
buy generic cialis in usa
جمعه 31 خرداد 1398 08:40 ب.ظ

Wow quite a lot of valuable advice!
legalidad de comprar cialis look here cialis order on line cialis super kamagra female cialis no prescription tadalafil tablets cialis therapie cialis prezzo al pubblico tadalafil 10 mg buy cialis sample pack cialis for sale south africa
link for you cialis price
جمعه 31 خرداد 1398 04:59 ق.ظ

You've made your position pretty well.!
cialis generika we like it cialis price cialis baratos compran uk cialis pas cher paris bulk cialis cialis y deporte only best offers 100mg cialis calis only now cialis for sale in us we like it cialis soft gel
http://tradinsii.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:45 ق.ظ

Thank you! I value this.
cialis tablets cialis tadalafil low cost cialis 20mg venta cialis en espaa cialis en 24 hora acquisto online cialis interactions for cialis we use it cialis online store canadian cialis callus
http://ukduygeo.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:53 ب.ظ

This is nicely expressed! !
cialis qualitat price cialis best walgreens price for cialis cialis therapie generic cialis tadalafil cuanto cuesta cialis yaho cialis lowest price cialis generic cialis online napol cialis ahumada
Buy cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:38 ق.ظ

Thank you. Lots of postings!

cialis generisches kanada cialis coupons buy original cialis side effects of cialis cialis daily new zealand cialis for sale in europa cialis generika tadalafil 5mg cialis free trial cheap cialis
Generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 02:54 ق.ظ

Beneficial data. Thanks a lot.
we choice cialis pfizer india cialis efficacit we like it safe cheap cialis cialis prezzo al pubblico usa cialis online buy cialis cheap 10 mg cialis daily cheap cialis cialis flussig prices on cialis 10 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox