تبلیغات
فیزیوتراپی یا درمان توسط عوامل فیزیکی - تمرینات هیدروتراپی
 

تمرینات هیدروتراپی

نوشته شده توسط :گودرز م
یکشنبه 24 آبان 1388-01:10 ق.ظ

در این بخش چند تمرین برای کاهش درد و تقویت ماهیچه ها در آب برای اطلاع دوستان میذارم که معمولا این حرکات در استخرهای عادی قابل اجراست. امیدوارم استفاده لازم را ببرید.

 

برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب توجه فرمائید :

هید روتراپی:  قبل از این گفته می شد که هرگونه معالجه و مداوا به كمك آب را می توان هیدروتراپی دانست.

ولی امروزه اعتقاد بر این است:  هیدروتراپی اغلب به شیوه ای از معالجه گفته می شود كه در آن اجرای حركات و نرمشهای خاص در آب مورد نظر باشد. اساس این نوع معالجه سبك شدن بدن هنگام غوطه وری در آب است و به همین دلیل است كه بیمار قادر است با صرف نیروی كمتر عضلات و اندامهای خود را به حركت در آورد و همچنین  چون فشار بدن روی مفاصل كاهش می یابد در اجرای حركات نیز درد كمتری احساس می شود. علاوه بر اینكه آب با خاصیت نشاط انگیزی و فرح بخشی كه دارد ، شوق لازم برای تمرین تكرار و اجرای حركات را ایجاد می کند.

 هیدروتراپی 2 نوع است:

1- هیدروتراپی عمومی 2-  هیدروتراپی عضوی

در هیدروتراپی عمومی : به طور معمول تمام بدن ( به جز سر و گردن ) بیمار در آب قرار می گیرد.

در هیدروتراپی عضوی: فقط همان عضوی كه دچار ضایعه شده است در آب قرار می گیرد.

در هیدروتراپی ، یك قسمت یا تمام بدن (بستگی به مورد دارد) به دفعات گرم و سرد می شود با این كار گردش خون در عروق تسهیل می گردد. هیدروتراپی به روشهای مختلفی اجرا می شود. درهیدروتراپی به كمك دوش از سوراخهای ریز آن آب با فشار به اعضاء و اندامها برخورد می کند و باعث تحریك اعصاب ، حركات عضلات و تسهیل جریان خون در عروق می شود و در جکوزی با قرار دادن عضو در مقابل فشار آب میتوان ضمن ایجاد موارد فوق به کاهش درد عضو و رفع خستگی ناشی از فشار تمرینات ورزشی بهره برد.

چندین تمرین برای دردهای مفصلی و عضلانی دراستخر :

تمرین (1)

 

 

این حركت در محل كم عمق استخر در جایی كه آب تا ناحیه سینه قرار دارد،انجام شود. حركات با تكیه دادن بدن به دیوار استخر آغاز می شود و همزمان با راه رفتن موزون در آب دستها حول محور شانه از عقب به حركت در می آید که ضمن افزایش جریان خون بدن را برای سایر تمرینات آماده می سازد.

تمرین (2)


شخص در حالی كه یك پای خود را ثابت نگه می دارد ، پای دیگر را به اندازه نیم متر به جلو می برد و سپس به حالت اول خود باز می گرداند و  با پای دیگر حرکت را ادامه می دهد. این حرکت ضمن تقویت ماهیچه جلو ران (همسترینگ) باعث از بین رفتن تدریجی محدودیت مفاصل لگن خواهد شد.

تمرین (3)شخص در حالی كه یك پای خود را ثابت نگه می دارد، پای دیگر را به اندازه نیم متر به عقب می برد و سپس به حالت اول خود باز می گرداندو این حرکت را با پای دیگر ادامه میدهد. این حرکت باعث تقویت عضلات پشت ران گردیده و درد و محدودیت را در این مفصل تدریجا از بین خواهد برد. 

تمرین (4) شخص در حالت ایستاده دو دست را بر دیوار استخر تكیه داده ، سپس یك پا را از عقب به اندازه یك زاویه 90 درجه بالا می آورد. در این حالت پا بعد ازطی یک نیم دایره به حالت اول برمی گردد. این حرکت باعث کشش در تاندونهاو ماهیچه اندام تحتانی بخصوص ران و ساق گردیده و درد و محدودیت را در مفاصل لگن و تا حدودی کمر از بین خواهد برد.

تمرین (5)شخص با حالت ایستاده دو دست را بر دیواره استخر تكیه داده سپس یك پا را از ناحیه زانو خم كرده و به طرف بالا می آورد و سپس در همان حال آن را صاف می كند و به جای اول خود باز می گرداند و همین عمل را با پای دیگر نیز تکرار میکند. این حرکت باعث کاهش درد و محدودیت در مفصل زانو و تقویت عضلات همسترینگ خواهد شد.

تمرین (6)شخص در محل كم عمق استخر قرار می گیرد و در حالی كه یك پا ثابت می ماند پای دیگر از زانو خم شده و بعد از تشكیل یك زاویه قائمه مجددا" راست شود و به جای اول خود بازمی گردد و همین عمل در مورد پای دیگر نیز انجام می شود که باعث تقویت ماهیچه های پشتی ران گردیده و بدون ایجاد فشار در مفصل زانو ماهیچه ساق را نیز تقویت خواهد کرد.


تمرین(7)شخص در محل كم عمق استخر یك دست را بر دیوار استخر تكیه داده و دست دیگر را در امتداد آن معلق روی آب قرار می دهد و حركت پا به گونه ای است كه یك پا ثابت می ماند و پای دیگر بدون خم شدن زانو در جهت طرفین بدن باز و بسته می شود.این حركت برای پای دیگر نیز در جهت مخالف باید انجام  شود. این حرکت ضمن افزایش گردش خون در هر دو دست باعث کاهش تدریجی محدودیت لگن و افزایش قدرت در عضلات شانه ، بازو و سایر عضلات ریز در اندام فوقانی و عضلات کناری لگن خواهد شد.

تمرین (8)شخص در حالی كه با دستهای باز لبه استخر را در اختیار دارد ، خود را به دیواراستخر می چسباند و یك پای خود را از زانو به طرف بالا خم می كند و سپس در حالی كه پا را رفته رفته باز می نماید ، با پیمودن یك نیم دایره به سمت داخل دوباره به حالت اولیه خود باز می گرداند .این حركت به همین شكل برای پای دیگر نیز انجام می شود که بدون ایجاد فشار در ناحیه کمر باعث کشیدگی عضلات داخلی پا و رفع محدودیت و درد خواهد شد.

تمرین (9)شخص از پشت به دیوار استخر می چسبد و با دستهای باز لبه استخر را می گیرد. سپس زانو را در حالت بالا كشیدن به سمت داخل بدن خم می كند، آنگاه با یك چرخش دایره وار به سمت خارج آن را به حالت اول خود باز می گرداند همین كار را برای پای دیگر نیز انجام می شود که موجب تقویت عضلات داخلی ران و کشش عضلات خارجی ران خواهد شد.

تمرین (10)شخص در حالتی كه دو دست را به دیواره استخر تكیه می دهد، یك پا را ثابت نگه داشته و پای دیگر را به اندازه ای از جلو به بالا خم می كند كه با تنه خود یك زاویه 90 درجه درست كند.آنگاه در حالیكه پا را در جهت طرفین بدن به چرخش در آورد به حال اول خود باز  می گرداند و با پای دیگر همین كار را انجام می دهد.این حرکت باعث از بین رفتن محدودیت در ناحیه لگن خواهد شد.

تمرین (11)در این حركت شخص دستها خود را به صورت باز به لبه استخر می گیرد و یك پای خود را ثابت روی زمین نگه می دارد، آنگاه پای دیگر را بدون خم شدن زانو به دور پای ثابت به چپ و راست به حركت در می آورد که باعث کشش کلی در مفصل لگن و تقویت عضلات کمری خواهد شد.

تمرین (12)شخص در كنار دیواراستخرمی ایستد و دستهای خود را به لبه استخر می گیرد ، سپس زانو را به بالا خم می كند و یك بار از سمت راست و بار دیگراز سمت چپ به حالت اول باز می گرداند.این كار باید در دفعات پی در پی وبه كرات انجام گیرد که موجب تقویت عضلات شکمی ، پهلو و کمری و حتی عضلات سرشانه و زیر بغل خواهد شد.

تمرین (13) شخص از پشت به دیواره استخر با دو دست باز بر روی آبریز استخر تكیه داده و هر دو پا را از زانو خم كرده و به سمت بالا می آورد و به جای خود باز می گرداند در این حالت باسن و پشت شخص باید با بدنه استخر تماس داشته باشد که ضمن اصلاح تدریجی قوس کمر عضلات شکم را نیز تقویت خواهد کرد. این تمرین در افراد با دردهای شدید کمری و بعد از اعمال جراحی کمر توصیه نمی شود

تمرین (14)شخص در نقطه ای از استخر قرار می گیرد كه آب تا زیر سینه او باشد وسپس دو دست را بالا برده در حالی كه بدن ثابت است ، دستها را حول محور شانه از عقب به جلو به چرخش در می آورد و این كار به همین ترتیب ادامه می یابد که باعث تقویت عضلات ساعد و اصلاح انحنای کتف (قوز)  خواهد شد.

تمرین (15)در حالی كه شخص با هر2 دست بدنه استخر را در اختیار دارد ، زانوهای خود را خم كرده و پنجه دو پا را بالا می آورد و روی دیوار استخر قرار می دهد ، سپس در حالی كه دستها ثابت می ماند زانو ها را به دفعات خم و راست می كند که باعث اصلاح تدریجی گودی کمر گردیده و ضمن کشش تاندونهای اندام تحتانی بخصوص تاندون آشیل خواهد شد. این تمرین در افراد با دردهای شدید کمری و بعد از اعمال جراحی کمر توصیه نمی شود

تمرین (16) در این حركت شخص بوسیله 2 حلقه نجات خود را روی آب شنا ور نگه می دارد ، سپس زانوهای خود را به بالا خم كرده و به چپ و راست به چرخش در می آورد که ضمن ایجاد کشیدگی در مفصل شانه و کپسول          باعث ایجاد کشیدگی در عضلات کمری و رفع تدریجی محدودیت مفصل لگن خواهد شد.

نظرات() 


Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:12 ق.ظ

You said that adequately.
achat cialis en suisse generic cialis soft gels generic cialis pro when can i take another cialis cialis manufacturer coupon we choice cialis pfizer india cialis 30 day sample click here cialis daily uk non 5 mg cialis generici cialis online
Cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:53 ق.ظ

You mentioned it effectively!
prices on cialis 10 mg price cialis wal mart pharmacy wow cialis 20 prescription doctor cialis cialis baratos compran uk cialis rckenschmerzen only here cialis pills cialis wir preise buy cialis online legal miglior cialis generico
Cialis canada
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:54 ب.ظ

This is nicely said! .
cialis farmacias guadalajara side effects of cialis cialis flussig tadalafil 20 mg buy original cialis acquistare cialis internet side effects for cialis look here cialis cheap canada cialis kaufen bankberweisung discount cialis
Viagra 5mg prix
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:22 ب.ظ

Many thanks. An abundance of content.

buying viagra online legal can u buy viagra over the counter buy viagra online without prescription uk buy viagra at can you buy viagra online online pharmacy generic viagra viagra online pharmacy usa how to get a viagra prescription order viagra usa how can i buy viagra online
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 09:13 ق.ظ

Thanks a lot. I enjoy it!
click now buy cialis brand link for you cialis price best generic drugs cialis generic cialis with dapoxetine cialis soft tabs for sale cialis uk warnings for cialis click now cialis from canada cialis farmacias guadalajara cialis 5 mg funziona
bike unchained cheats
یکشنبه 6 اسفند 1396 09:05 ق.ظ
اطلاعات بسیار خوب خوش شانس من اخیرا شما را پیدا کردم
سایت به صورت تصادفی (stumbleupon). من برای بعضی موارد بعنوان مورد علاقه ذخیره کردم
CBD
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:22 ب.ظ
من نمی دانم اگر فقط من یا شاید هر کس دیگری با مسائل برخورد کند
با وبلاگ شما به نظر می رسد به نظر می رسد که برخی از متن نوشته شده در محتوا شما در حال اجرا از صفحه نمایش است. کسی میتونه باشه
ارائه بازخورد و اجازه دهید من می دانم اگر این اتفاق می افتد به آنها
هم؟ این موضوع ممکن است با مرورگر وب من دلیل داشته باشد
این اتفاق می افتد قبل از. به سلامتی
clash royale gems generator
دوشنبه 16 بهمن 1396 05:04 ب.ظ
ضرب و شتم شگفت انگیز! من آرزو دارم تا در حال تحصیل باشم
شما وب سایت خود را اصلاح کنید، چگونه می توانم برای یک وب سایت وبلاگ بسازم؟
حساب من به یک معامله قابل قبول کمک کرد. من کمی در مورد این پخش تلویزیونی به شما مفهوم واضح روشن داده ام
Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 06:51 ب.ظ
Good day I am so delighted I found your blog page, I really
found you by error, while I was looking on Askjeeve for something else,
Anyways I am here now and would just like to
say thanks a lot for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t
have time to read it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time
I will be back to read a great deal more, Please do
keep up the superb work.
is psychic real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:41 ب.ظ
سلام. من وبلاگ شما را از استفاده از وبلاگ شما کشف کردم
msn این مقاله واقعا به خوبی نوشته شده است. من مطمئن هستم که به نشانه
آن و بازگشت به یادگیری اضافی از اطلاعات مفید خود را. متشکرم
برای پست مطمئنا برگشتم
elfinmalady7946.jimdo.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:10 ق.ظ
If you are going for finest contents like I do, just visit this website daily since it provides quality
contents, thanks
What causes burning pain in Achilles tendon?
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:36 ق.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who had been doing a little homework on this.
And he actually bought me lunch due to the fact that I found it for him...
lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanx for spending time to talk about this subject here on your blog.
How do I stretch my Achilles tendon?
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:56 ب.ظ
Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice
procedures and we are looking to exchange methods with other folks,
why not shoot me an e-mail if interested.
Willa
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:41 ب.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for free truck games
Can exercise increase your height?
شنبه 7 مرداد 1396 09:10 ب.ظ
Having read this I believed it was really informative.

I appreciate you taking the time and energy to put this short
article together. I once again find myself spending a
significant amount of time both reading and posting comments.
But so what, it was still worthwhile!
home std test
دوشنبه 5 تیر 1396 04:42 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که
صدایی دلنشین در آیا واقعا حل و فصل درست با من
پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای کوتاه
در حالی که. من این کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما ممکن است را خوب به
کمک پر همه کسانی شکاف. در صورتی که شما در واقع که
می توانید انجام من می بدون شک بود
تحت تاثیر قرار داد.
std testing
دوشنبه 5 تیر 1396 04:16 ق.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا واقعا نشستن خوب با من پس از برخی
از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من
مؤمن اما فقط برای while. من با این حال کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما خواهد را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت.
در این رویداد شما که می توانید
انجام من می مطمئنا بود مجذوب.
Valerie
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:40 ق.ظ
Excellent blog here! Also your web site loads up very fast!
What host are you using? Can I get your affiliate link to your
host? I wish my website loaded up as quickly
as yours lol
Fern
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:31 ق.ظ
These are actually enormous ideas in about blogging.

You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 02:35 ب.ظ
Hi my family member! I wish to say that this article is amazing, great written and include approximately all important infos.
I would like to see extra posts like this .
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:36 ق.ظ
Howdy! I could have sworn I've been to this site before
but after checking through some of the post I realized it's new to me.
Anyhow, I'm definitely glad I found it and I'll be book-marking and checking
back often!
محمد
پنجشنبه 17 بهمن 1392 05:17 ب.ظ
تشکر میکنم موفق باشید
دوشنبه 9 بهمن 1391 02:56 ب.ظ
سلام لطفاهیدروتراپی برای بیماران انحراف ستون فقرات را هم ضمیمه نمایید. ممنون
یکشنبه 24 آبان 1388 01:02 ق.ظ
ba sepas.mateleb mofid va ghabele estefade ast.omidvaram be karetan edame dahid.pirooz va kamyab bashid
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox