تبلیغات
فیزیوتراپی یا درمان توسط عوامل فیزیکی - تمرینات هیدروتراپی
 

تمرینات هیدروتراپی

نوشته شده توسط :گودرز م
یکشنبه 24 آبان 1388-12:10 ق.ظ

در این بخش چند تمرین برای کاهش درد و تقویت ماهیچه ها در آب برای اطلاع دوستان میذارم که معمولا این حرکات در استخرهای عادی قابل اجراست. امیدوارم استفاده لازم را ببرید.

 

برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب توجه فرمائید :

هید روتراپی:  قبل از این گفته می شد که هرگونه معالجه و مداوا به كمك آب را می توان هیدروتراپی دانست.

ولی امروزه اعتقاد بر این است:  هیدروتراپی اغلب به شیوه ای از معالجه گفته می شود كه در آن اجرای حركات و نرمشهای خاص در آب مورد نظر باشد. اساس این نوع معالجه سبك شدن بدن هنگام غوطه وری در آب است و به همین دلیل است كه بیمار قادر است با صرف نیروی كمتر عضلات و اندامهای خود را به حركت در آورد و همچنین  چون فشار بدن روی مفاصل كاهش می یابد در اجرای حركات نیز درد كمتری احساس می شود. علاوه بر اینكه آب با خاصیت نشاط انگیزی و فرح بخشی كه دارد ، شوق لازم برای تمرین تكرار و اجرای حركات را ایجاد می کند.

 هیدروتراپی 2 نوع است:

1- هیدروتراپی عمومی 2-  هیدروتراپی عضوی

در هیدروتراپی عمومی : به طور معمول تمام بدن ( به جز سر و گردن ) بیمار در آب قرار می گیرد.

در هیدروتراپی عضوی: فقط همان عضوی كه دچار ضایعه شده است در آب قرار می گیرد.

در هیدروتراپی ، یك قسمت یا تمام بدن (بستگی به مورد دارد) به دفعات گرم و سرد می شود با این كار گردش خون در عروق تسهیل می گردد. هیدروتراپی به روشهای مختلفی اجرا می شود. درهیدروتراپی به كمك دوش از سوراخهای ریز آن آب با فشار به اعضاء و اندامها برخورد می کند و باعث تحریك اعصاب ، حركات عضلات و تسهیل جریان خون در عروق می شود و در جکوزی با قرار دادن عضو در مقابل فشار آب میتوان ضمن ایجاد موارد فوق به کاهش درد عضو و رفع خستگی ناشی از فشار تمرینات ورزشی بهره برد.

چندین تمرین برای دردهای مفصلی و عضلانی دراستخر :

تمرین (1)

 

 

این حركت در محل كم عمق استخر در جایی كه آب تا ناحیه سینه قرار دارد،انجام شود. حركات با تكیه دادن بدن به دیوار استخر آغاز می شود و همزمان با راه رفتن موزون در آب دستها حول محور شانه از عقب به حركت در می آید که ضمن افزایش جریان خون بدن را برای سایر تمرینات آماده می سازد.

تمرین (2)


شخص در حالی كه یك پای خود را ثابت نگه می دارد ، پای دیگر را به اندازه نیم متر به جلو می برد و سپس به حالت اول خود باز می گرداند و  با پای دیگر حرکت را ادامه می دهد. این حرکت ضمن تقویت ماهیچه جلو ران (همسترینگ) باعث از بین رفتن تدریجی محدودیت مفاصل لگن خواهد شد.

تمرین (3)شخص در حالی كه یك پای خود را ثابت نگه می دارد، پای دیگر را به اندازه نیم متر به عقب می برد و سپس به حالت اول خود باز می گرداندو این حرکت را با پای دیگر ادامه میدهد. این حرکت باعث تقویت عضلات پشت ران گردیده و درد و محدودیت را در این مفصل تدریجا از بین خواهد برد. 

تمرین (4) شخص در حالت ایستاده دو دست را بر دیوار استخر تكیه داده ، سپس یك پا را از عقب به اندازه یك زاویه 90 درجه بالا می آورد. در این حالت پا بعد ازطی یک نیم دایره به حالت اول برمی گردد. این حرکت باعث کشش در تاندونهاو ماهیچه اندام تحتانی بخصوص ران و ساق گردیده و درد و محدودیت را در مفاصل لگن و تا حدودی کمر از بین خواهد برد.

تمرین (5)شخص با حالت ایستاده دو دست را بر دیواره استخر تكیه داده سپس یك پا را از ناحیه زانو خم كرده و به طرف بالا می آورد و سپس در همان حال آن را صاف می كند و به جای اول خود باز می گرداند و همین عمل را با پای دیگر نیز تکرار میکند. این حرکت باعث کاهش درد و محدودیت در مفصل زانو و تقویت عضلات همسترینگ خواهد شد.

تمرین (6)شخص در محل كم عمق استخر قرار می گیرد و در حالی كه یك پا ثابت می ماند پای دیگر از زانو خم شده و بعد از تشكیل یك زاویه قائمه مجددا" راست شود و به جای اول خود بازمی گردد و همین عمل در مورد پای دیگر نیز انجام می شود که باعث تقویت ماهیچه های پشتی ران گردیده و بدون ایجاد فشار در مفصل زانو ماهیچه ساق را نیز تقویت خواهد کرد.


تمرین(7)شخص در محل كم عمق استخر یك دست را بر دیوار استخر تكیه داده و دست دیگر را در امتداد آن معلق روی آب قرار می دهد و حركت پا به گونه ای است كه یك پا ثابت می ماند و پای دیگر بدون خم شدن زانو در جهت طرفین بدن باز و بسته می شود.این حركت برای پای دیگر نیز در جهت مخالف باید انجام  شود. این حرکت ضمن افزایش گردش خون در هر دو دست باعث کاهش تدریجی محدودیت لگن و افزایش قدرت در عضلات شانه ، بازو و سایر عضلات ریز در اندام فوقانی و عضلات کناری لگن خواهد شد.

تمرین (8)شخص در حالی كه با دستهای باز لبه استخر را در اختیار دارد ، خود را به دیواراستخر می چسباند و یك پای خود را از زانو به طرف بالا خم می كند و سپس در حالی كه پا را رفته رفته باز می نماید ، با پیمودن یك نیم دایره به سمت داخل دوباره به حالت اولیه خود باز می گرداند .این حركت به همین شكل برای پای دیگر نیز انجام می شود که بدون ایجاد فشار در ناحیه کمر باعث کشیدگی عضلات داخلی پا و رفع محدودیت و درد خواهد شد.

تمرین (9)شخص از پشت به دیوار استخر می چسبد و با دستهای باز لبه استخر را می گیرد. سپس زانو را در حالت بالا كشیدن به سمت داخل بدن خم می كند، آنگاه با یك چرخش دایره وار به سمت خارج آن را به حالت اول خود باز می گرداند همین كار را برای پای دیگر نیز انجام می شود که موجب تقویت عضلات داخلی ران و کشش عضلات خارجی ران خواهد شد.

تمرین (10)شخص در حالتی كه دو دست را به دیواره استخر تكیه می دهد، یك پا را ثابت نگه داشته و پای دیگر را به اندازه ای از جلو به بالا خم می كند كه با تنه خود یك زاویه 90 درجه درست كند.آنگاه در حالیكه پا را در جهت طرفین بدن به چرخش در آورد به حال اول خود باز  می گرداند و با پای دیگر همین كار را انجام می دهد.این حرکت باعث از بین رفتن محدودیت در ناحیه لگن خواهد شد.

تمرین (11)در این حركت شخص دستها خود را به صورت باز به لبه استخر می گیرد و یك پای خود را ثابت روی زمین نگه می دارد، آنگاه پای دیگر را بدون خم شدن زانو به دور پای ثابت به چپ و راست به حركت در می آورد که باعث کشش کلی در مفصل لگن و تقویت عضلات کمری خواهد شد.

تمرین (12)شخص در كنار دیواراستخرمی ایستد و دستهای خود را به لبه استخر می گیرد ، سپس زانو را به بالا خم می كند و یك بار از سمت راست و بار دیگراز سمت چپ به حالت اول باز می گرداند.این كار باید در دفعات پی در پی وبه كرات انجام گیرد که موجب تقویت عضلات شکمی ، پهلو و کمری و حتی عضلات سرشانه و زیر بغل خواهد شد.

تمرین (13) شخص از پشت به دیواره استخر با دو دست باز بر روی آبریز استخر تكیه داده و هر دو پا را از زانو خم كرده و به سمت بالا می آورد و به جای خود باز می گرداند در این حالت باسن و پشت شخص باید با بدنه استخر تماس داشته باشد که ضمن اصلاح تدریجی قوس کمر عضلات شکم را نیز تقویت خواهد کرد. این تمرین در افراد با دردهای شدید کمری و بعد از اعمال جراحی کمر توصیه نمی شود

تمرین (14)شخص در نقطه ای از استخر قرار می گیرد كه آب تا زیر سینه او باشد وسپس دو دست را بالا برده در حالی كه بدن ثابت است ، دستها را حول محور شانه از عقب به جلو به چرخش در می آورد و این كار به همین ترتیب ادامه می یابد که باعث تقویت عضلات ساعد و اصلاح انحنای کتف (قوز)  خواهد شد.

تمرین (15)در حالی كه شخص با هر2 دست بدنه استخر را در اختیار دارد ، زانوهای خود را خم كرده و پنجه دو پا را بالا می آورد و روی دیوار استخر قرار می دهد ، سپس در حالی كه دستها ثابت می ماند زانو ها را به دفعات خم و راست می كند که باعث اصلاح تدریجی گودی کمر گردیده و ضمن کشش تاندونهای اندام تحتانی بخصوص تاندون آشیل خواهد شد. این تمرین در افراد با دردهای شدید کمری و بعد از اعمال جراحی کمر توصیه نمی شود

تمرین (16) در این حركت شخص بوسیله 2 حلقه نجات خود را روی آب شنا ور نگه می دارد ، سپس زانوهای خود را به بالا خم كرده و به چپ و راست به چرخش در می آورد که ضمن ایجاد کشیدگی در مفصل شانه و کپسول          باعث ایجاد کشیدگی در عضلات کمری و رفع تدریجی محدودیت مفصل لگن خواهد شد.

نظرات() 


dating finder
سه شنبه 27 آذر 1397 10:54 ق.ظ
Hey! Do you usee Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm definitely enjoying you blog and look forward to new posts.
escort atakoy
شنبه 24 آذر 1397 03:18 ب.ظ
Nice weblog here! Also your site quite a bit uup very
fast! Whaat web host are you the usage of? Can I am getting your affiliate link too your
host? I wish my site loaded up as fast as yours lol
cameltoe
پنجشنبه 22 آذر 1397 03:28 ق.ظ
Wow, this piece off writing is pleasant, mmy sister is analyzing such things, thu I am going to inform her.
megler
شنبه 17 آذر 1397 12:55 ق.ظ
My partner and I stumbled ovver here different website and thought I may as welll check things out.
Ilike what I seee so now i'm following you. Look forward to going over your web page for a second time.
eiendomsmegler
جمعه 16 آذر 1397 07:39 ب.ظ
you're in point of fact a good webmaster. The web site loadig velocity is incredible.
It kind of feels that youu are doing any uunique trick.
Moreover, The contents are masterwork. you have performed a
excelllent activity in this subject!
buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 07:45 ق.ظ

You said it very well.
opinioni cialis generico buy cialis cheap 10 mg cialis generisches kanada cialis uk only best offers 100mg cialis cialis daily new zealand acheter du cialis a geneve cialis generique 5 mg buy brand cialis cheap cialis tadalafil
cbd
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:08 ب.ظ
Very nice post. I certainly appreciate this website.
Keep it up!
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:36 ب.ظ

Factor certainly regarded..
cialis qualitat cialis authentique suisse cialis uk we recommend cialis best buy cialis coupons printable cialis sicuro in linea cialis 20 mg ou trouver cialis sur le net cialis generic prezzo cialis a buon mercato
pussy
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:36 ق.ظ
When someone wriutes an paragraph he/she maintains the idea of a user in his/her mind that how a
user can understand it. So that's why this piecce of writing is amazing.
Thanks!
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:29 ب.ظ

Kudos! An abundance of facts.

cialis great britain cialis patent expiration cialis daily new zealand acquisto online cialis we choice cialis uk buy generic cialis click now cialis from canada cialis 5mg billiger cialis 5 mg scheda tecnica cialis super acti
buy tadalafil
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:04 ق.ظ

Really a lot of good advice!
cialis generisches kanada no prescription cialis cheap order cialis from india generic cialis at walmart cipla cialis online cialis ahumada cialis cost interactions for cialis cialis lilly tadalafi female cialis no prescription
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 04:57 ب.ظ

Regards. Numerous forum posts!

generic cialis soft gels cialis 5 mg para diabeticos cialis efficacit cialis diario compra brand cialis generic how does cialis work enter site natural cialis safe site to buy cialis online safe dosage for cialis cialis prices in england
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:33 ب.ظ

You actually stated this adequately!
tadalafil tablets prices on cialis 10 mg cialis 50 mg soft tab enter site 20 mg cialis cost cialis soft tabs for sale cialis tadalafil cialis daily dose generic canadian drugs generic cialis cialis patent expiration generic cialis at walmart
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 04:58 ب.ظ

Thanks! An abundance of data!

cialis pills price each cialis et insomni cialis great britain cialis for sale cialis 5 mg cialis daily reviews only now cialis 20 mg cialis et insomni cialis prezzo al pubblico cialis pills price each
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 04:55 ق.ظ

You said that adequately.
tadalafilo tadalafil tablets if a woman takes a mans cialis cialis online napol cialis kaufen bankberweisung buy cialis sample pack buy online cialis 5mg buy generic cialis cialis therapie cialis lowest price
buy generic cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 05:33 ب.ظ

Very good tips. With thanks.
cialis sicuro in linea cialis preise schweiz cialis 100mg suppliers cialis official site cialis without a doctor's prescription canada discount drugs cialis sublingual cialis online wow cialis 20 where cheapest cialis cialis vs viagra
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:32 ق.ظ

Beneficial posts. Kudos.
india cialis 100mg cost we recommend cialis best buy cialis side effects achat cialis en suisse walgreens price for cialis price cialis best canadian cialis generic cialis pro costo in farmacia cialis miglior cialis generico
rules of survival hack data
جمعه 9 آذر 1397 06:53 ب.ظ
I have been browsing online more than three hours today, yet
I never found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content
as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 05:16 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
buying cialis in colombia canada discount drugs cialis viagra vs cialis vs levitra cialis para que sirve cialis dose 30mg cost of cialis cvs cialis name brand cheap cialis kaufen wo cialis generika in deutschland kaufen we use it cialis online store
best Adult cams
جمعه 9 آذر 1397 11:55 ق.ظ
Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old
daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her eaar andd screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is completely off topiic but I
had to tell someone!
Top Sex Cam Sites
جمعه 9 آذر 1397 08:41 ق.ظ
I for alll time ekailed this website post pagge too all my contacts,
for the rreason that if like to read it afterward my contacts will too.
best adult cams
جمعه 9 آذر 1397 06:03 ق.ظ
I'm not positive where you are getting your info, however good topic.
I must spend a while finding out much more or working out
more. Thanks for fqntastic information I used to bee seearching for this info for my mission.
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 05:31 ق.ظ

Many thanks! I like this.
cialis from canada click here cialis daily uk only now cialis 20 mg tadalafil 20mg generic cialis at the pharmacy cialis 10mg prix pharmaci cialis 200 dollar savings card cialis en 24 hora no prescription cialis cheap safe site to buy cialis online
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:10 ب.ظ

You have made your point pretty clearly!!
cialis generique 5 mg american pharmacy cialis tadalafil precios de cialis generico buy original cialis venta cialis en espaa cialis pills buy online cialis 5mg cialis online achat cialis en suisse
cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:20 ق.ظ

Regards. Lots of stuff.

cialis dosage amounts cialis per paypa bulk cialis cheap cialis are there generic cialis american pharmacy cialis cialis 100mg suppliers purchasing cialis on the internet buy cialis online nz i recommend cialis generico
buy cialis online best price
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:18 ب.ظ

Seriously a lot of beneficial advice!
buy online cialis 5mg cialis 100mg suppliers comprar cialis navarr acquisto online cialis cialis uk next day dose size of cialis acquistare cialis internet cialis generico in farmacia cialis 05 only now cialis for sale in us
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:45 ق.ظ

Kudos, Useful stuff!
cialis for daily use wow cialis 20 how much does a cialis cost venta cialis en espaa cialis taglich only best offers 100mg cialis cialis with 2 days delivery does cialis cause gout prezzo cialis a buon mercato prices for cialis 50mg
Free Expired Web 2.0 List
سه شنبه 6 آذر 1397 10:49 ب.ظ
Here is where I put all of my expired web 2.0
accounts. I scrape massive lists and then check to see if they’re
expired. I think you’ll be surprised by the number of accounts that I
come across. Hopefully, you’ll be able to put these expired accounts to good use.
Free Proxy List
دوشنبه 5 آذر 1397 10:18 ب.ظ
Every 60 minutes there are new public proxies added.
You can directly import these into your SEO tools or do it manually.
There are proxies for ScrapeBox and all other tools.

Let me know if you need free public proxies for
other tools. I’ll try to add them if I can.
miss_ksu
دوشنبه 5 آذر 1397 02:49 ق.ظ
Are you in the mood for a little blonde visual satisfaction? If so, then you really need to take a look at http://www.camgirl.pw/miss_ksu/ She is the type
of girl who knows how to put some led in a man’s pencil.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox